Kaffe

vardagsdrycken som är så mycket mer

Termen Specialty coffee användes för första gången av Erna Knutsen i en artikel i tidningen Tea & Coffee Trade Journal 1974. Knutsen använde termen för att beskriva kaffebönor som har den bästa smaken och som produceras under speciella mikroklimat. Av de 168 miljoner 60 kilos säckar som producerades i världen 2019 var ungefär fem till sex procent av så hög kvalitet att kaffet kan kallas för ett specialkaffe.

Specialty coffee kallas ibland även för third wave coffee.

Specialty Coffee eller specialkaffe som vi kallar det på svenska är kaffe som håller mycket hög kvalitet. Alla som är delaktiga i produktionen av kaffet strävar efter att kaffets naturliga smaktoner ska vara framträdande i koppen. Det innebär att kaffet som dricks oftast är ljusrostat eftersom rostmästaren får kvar de naturliga smaktonerna i kaffet bäst vid en ljusare rost. Rostas kaffet mörkare finns risken att kaffet börjar smaka bränt, att bitterheten i kaffet blir framträdande och att smaken av rost tar över koppen.

I specialkaffe delen av kaffebranschen är ursprunget på kaffet viktigt. Helst ska det gå att spåra till vilket fält kaffet har växt på. Kaffearbetarnas livsvillkor och hur de tar hand om kaffet är också central. Enkelt kan man säga: köper du specialkaffe så är du schyst mot kaffearbetarna och schyst mot miljön.

Vad är ett Specialkaffe?

Specialkaffe  kan existera genom att människor har gjort det till sin livsuppgift att arbete kontinuerligt för att kvalitet ska vara delars högsta prioritet. Det är inte arbetet av en enskild person under en livscykel för en kaffeböna. Special kan bara uppstå när alla som är involverade i kaffets värdekedja arbetar tillsammans och bibehåller fokus på kvalitet och fullkomlighet från start till mål. Det är inte en enkel uppgift men tack vare alla som brinner för kaffe av hög kvalitet så finns det specialkaffen tillgängliga.

Kaffeodlaren

Ett bra kaffe börjar alltid hos producenten. Det är troligt att dennes familj har spenderat generationer med att utveckla sin gård för att odla kaffe med den högsta möjliga kvaliteten. De har varit ut rätt höjd och klimat för kaffet och tagit varsamt hand om det år innan de kunde skörda sitt första kaffe. Producenten som odlar specialkaffe spenderar sitt liv med att ständigt förbättra sina odlingar för att få fram kaffet med planetens högsta kvalitet. För dem är kvalitet och inte kvantitet det viktigaste i varje beslut de tar kring sin odling. Det är enbart kaffebönor utan defekter och som är plockade när mognaden är precis rätt som kommer gå vidare till nästa steg i processen. Genom att odlaren har kontakt med kvalitetsmedvetna uppköpare som försäkrar dem en högre vinst kan de också fortsätta sitt digra arbete att fokusera på rätt förhållanden för båda människor och miljön på deras gårdar.

Uppköparen

De gröna bönorna upphandlas sedan av uppköpare. De är ofta certifierade av Specialty Coffee Association (SCA) som Coffee Taster eller av Coffee Quality Insitute (CQI) som licensierad Q Grader. De går att jämföra med vinets sommelier och har en palett som kan identifiera kvaliteten på kaffet genom koppling, vilket är en systematisk provning av bryggt kaffe. Under koppningen betygssätt varje kaffe på en skala upp till 100 poäng och bestämmer där med om kaffet är ett specialkaffe eller inte. För att ett kaffe ska få kallas för ett specialkaffe ska de ha fått minst 80 poäng på denna skala. Under koppningen som skriver uppköparen ofta ner vilka smaker kaffet har och beskriver kaffet för andra längre bort i processen.

Rostaren

Nästa anhalt för kaffet är rosteriet. En rostade har ofta flertalet timmars utbildning och träning för att kunna rosta bönorna till perfektion. Kafferrostning är en kost som kräver utbildning och erfarenhet för att få fram en rostningsprofil som tar fram det absolut bästa från kaffebönan. Under rostningen måste kaffet ständigt kontrolleras vetenskapliga principer kring värme, termodynamik och kaffekemi måste användas för att försäkra att kaffet håller högsta kvalitet och att kaffet smaker kommer fram på bästa sätt.

Baristan

När kaffet når en barista har det redan gått igenom tre kvalitetskontroller för att försöka att kaffet har rätt kvalitet. Baristan är den sista anhalten innan kaffet når slutkonsumenten och som kan garantera att specialkaffets livscykel blir komplett. En Barista är inte bara skickliga på olika bryggmetoder utan de ser ständigt till att hålla sig informerade om kaffet ursprung och hur kaffebönans smaker kommer fram vid bryggning. Om inte specialkaffet bryggs på rätt sätt så kommer kaffets verkliga smakpotential blir förlorad. Baristan försäkrar att varje kopp håller rätt kvalitet.

Konsumenten

Sist på listan av personer som är involverade i specialkaffets väg är kaffedrickaren och konsumenten. Det är de som slutför specialkaffets livscykel genom att aktivt söka upp och välja ett specialkaffe. När denne tar sig tid att hitta ett lokalt rosteri eller café som har gjort kvalitet till sitt mål, eller tar sig några minuter extra för att lära sig av en barista om den passion hos alla människor som varit involverade i kaffets väg som konsumenten kan göra ett val utifrån alla fakta. Då uppvisar du inte bara du är ute efter hög kvalitet och smak utan också att du vill hjälpa till att höja livsstandarden för varje person som bidragit till din kopp kaffe